PL EN

Kariera

Polstarter poszukuje wykwalifikowanych pracowników jeżeli jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie prosimy o wysłanie CV na adres e - mail kadry@polstarter.pl

Do CV lub w treści maila prosimy o dołączenie  oświadczenie o zapoznaniu się kandydata do pracy z klauzulą informacyjną oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę

oświadczenie.pdf

 

Klauzula Informacyjna

REKRUTACJA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

PolStarter PUHP Leszek Uzarczyk, ul. Elbląska 125, 80-718 Gdańsk

­   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

­   Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu zostaną usunięte, lub w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb kolejnych rekrutacji przechowywane będą przez okres 2 lat,

­   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

­   posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

­   posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

­   podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

Strony internetowe - odee.pl